Fondy

Novinové výstřižky zakládané do fondů dokumentace jsou z denního tisku, odborný tisk je k dispozici ve studovně Knihovny Divadelního ústavu a vyhledávání v něm usnadňuje Bibliografické oddělení.

Návštěvníci mohou ve studovně podle běžných zásad samostatně pracovat s databázemi, katalogy, fondem uměleckých osobností, ročenkami, svázanými programy a za úplatu používat kopírovací přístroj.

U ostatních fondů si musí návštěvník dokumentace již při vyhledávání vyžádat pomoc u služby ve studovně, v některých odborně náročnějších požadavcích pomoc přímo pracovníka odpovědného za příslušný fond.

Pro přehledné a komplexní zpracování všech údajů obsažených ve fondech dokumentace a pro možnost vícehlediskového přístupu k informacím byl zpracován vlastní počítačový program, který má čtyři základní databáze: umělecké osobnosti, hry a inscenace, festivaly a hostování, videozáznamy. Všechny tyto databázové aplikace jsou plněny aktuálně a postupně se databáze naplňují i zpětně.

Fondy přístupné ve studovně přímo:Fondy přístupné zprostředkovaně za pomoci služby:

Divadelní inscenace

(cca 24 000 obálek)

(tzv. státní síť – česká divadla po roce 1945, tzv. alternativní síť – české soubory do sezony 1989/90 výběrově, dále systematicky, ovšem nikoli kompletně).

Fond obsahuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv. Pro vyhledávání slouží abecední katalog řazený podle autorů her nebo soupis inscenací jednotlivých divadel v časové posloupnosti. Další součástí fondu jsou ročenky Česká divadla a Slovenská divadla (obě řady od roku 1960) a svázané programy jednotlivých divadel po sezonách (v regálech řazeno podle abecedního pořádku místa a názvu divadla).


Umělecké osobnosti

(cca 20 000 karet a cca 10 000 obálek)

Fond obsahuje základní životopisná data českých divadelních osobností činných po roce 1945 a výstřižky o osobnosti. Je řazen abecedně podle příjmení a pro zahraniční divadelní osobnosti (výběrově) je možno použít abecední katalog.


Divadla, divadelní a kulturní instituce

(cca 3 000 obálek)

Fond obsahuje výstřižky o jejich aktivitách, ročenky jednotlivých divadel. Pro vyhledávání slouží abecední katalog názvů, katalog divadel podle místa.Divadelní a taneční festivaly a hostování

(cca 5 000 obálek)

Fond obsahuje programy, výstřižky, publikace a je tříděn podle názvu akce (po roce 1994), podle data (před rokem 1994). Pro vyhledávání od roku 1994 slouží počítačová databáze.


Fotodokumentace

(cca 15 000 obálek)

Fond obsahuje převážně černobílé fotografie z inscenací českých divadel. Pro vyhledávání slouží abecední katalog autorů her.


Fondy fotoarchivu Divadelního ústavu

 • 13 000 složek inscenací českého divadla 1945–99, cca 50 000 pozitivů.
  • Jednotlivé inscenace řazeny abecedně podle autora, v rámci téže hry chronologicky.
  • Způsob archivování: papírové obálky formátu B4 uložené ve 36 kovových registrech.
 • 2 000 složek personálií, fotografií osobností českého divadla 1945–1999, cca 2 500 pozitivů.   
  • Jednotlivé složky řazeny abecedně podle příjmení osobnosti.
  • Způsob archivování: papírové obálky formátu B5 uložené ve 12 kovových registrech.
 • 700 složek s kontakty (a zčásti i negativy formátu kinofilm) z pozůstalosti Viléma Sochůrka, cca 21 000 kontaktů.   
  • Jednotlivé inscenace řazeny abecedně podle autora, v rámci téže hry chronologicky.
  • Způsob archivování: papírové obálky formátu B5 uložené v 15 kovových lístkovnicích.
 • 4 000 negativů formátu 6x6 s kontakty, nadepsané Různé akce (akce Divadelního ústavu, slavnostní otevření prvních ročníků Pražského Quadriennale, hosté Divadelního ústavu ze zahraničí, záběry celků z výstav o divadle českém či zahraničním atd.) 
  • Způsob archivování: negativy rozstřižené na jednotlivé snímky uložené v papírových trezorcích v 9 krabicích ze ztuženého kartonu.
 • 3 600 negativů formátu 6x6 a kinofilm z 360 inscenací českého divadla z pozůstalosti Dr. Jaromíra Svobody 
  • Způsob archivování: 9 krabic ze ztuženého kartonu.


Scénografie

Fond obsahuje fotografie scénických návrhů (černobílé pozitivy, jejich negativy a barevné diapozitivy), fotografickou dokumentace realizace scénických návrhů vybraných inscenací a fotodokumentaci Pražského Quadriennale. Pro vyhledávání slouží abecední katalog autorů her, abecední katalog scénografů, soupis inscenací realizovaných jednotlivými scénografy v časové posloupnosti.

 

Další informační zdroje v Informačně-dokumentačním oddělení

 • Měsíční přehledy repertoáru jednotlivých divadel.
 • Aktuální adresáře divadel, institucí v oblasti divadla, redakcí (nikoli soukromé adresy jednotlivců!).

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru