FIRT / IFRT

FIRT / IFRT (Mezinárodní federace pro divadelní výzkum / Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale / International Federation for Theatre Research)

České střediskoMezinárodní federace pro divadelní výzkum působí od ustavení Federace v roce 1956, neboť teatrologové z Československa patřili k jejím zakládajícím členům. Během více než padesátiletého trvání byli opakovaně zastoupeni v jejím výboru a prof. František Černý zastával funkci prezidenta. České středisko se stalo pořadatelem světového kongresu Federace, který se uskutečnil v roce 1973 v Praze, a řady dílčích konferencí. Odborných aktivit Federace (kongresy, sympozia) se účastní čeští teatrologové přednáškami na kongresech a sympoziích. Díky participaci teatrologů z celého světa na těchto akcích získávají aktuální přehled o divadelněvědném výzkumu, jeho tematických a metodologických trendech. České středisko organizuje ve spolupráci se scénografickou sekcí Federace (Scenography Working Groupe) od roku 1991 ve čtyřletých intervalech v Praze odborné konference. Počínaje druhou (1995) jsou zaměřeny na scénografii a konají se vždy v době mezinárodní výstavy scénického výtvarnictví a jevištní architektury Pražské Quadriennale. Další je plánována na rok 2011. Ze dvou konferencí byl připraven k tisku výběr z přednesených příspěvků, sborníky v anglickém znění vydal knižně Divadelní ústav. Kontakty s členy Federace z jiných zemí přinášejí další konkrétní výsledky – přednášky v Praze, publikování studií v Divadelní revue. Výjimečně je naopak využívána mladými teatrology možnost účastnit se každoročně vyhlašované soutěže New Scholars‘ Prize. České středisko získává zdarma Federací vydávaný časopis International Theatre Research.

Konference, které pořádalo české středisko FIRT na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

 • 1995: When Theatre and Fine-Arts Meet Together
 • 1999: Theatrical Space in Postmodern times: Contgemporary Concepts and Methodologies
 • 2003: Patronage, Spectacle and the Stage
 • 2007: The New Space of Authenticity

Sborníky z konferencí, pořádaných českým střediskem FIRT, které vydal Divadelní ústav

 • Space and the Postmodern Stage. Editorky: I. Eynat-Confino, E. Šormová. Praha: Divadelní ústav 2000. 
 • Patronage, Spectacle and the Stage. Editorky: I. Eynat-Confino, E. Šormová. Praha: Divadelní ústav 2005.

IFTR/FIRT Konference při PQ 2011: Formování inscenačních prostorů

22. - 26. června 2011, Praha

Mezinárodní konference konaná u příležitosti Pražského Quadriennale je připravována Scénografickou pracovní skupinou IFTR/FIRTu /Mezinárodní federace pro divadelní výzkum/ ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem a Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Jednacími jazyky konference jsou angličtina a francouzština.

Již na minulých ročnících PQ se konaly tyto konference s cílem využít mimořádné příležitosti, kterou právě PQ poskytuje pro diskuse a výměny. Předchozí konference zahrnovaly např. tato témata:

When Theatre and Fine Arts Meet Together (1995)

Theatrical Space in Postmodern Times: Contemporary Concepts and Methodologies (1999)

Patronage, Spectacle and the Stage (2003) a

The New Space and Authenticity (2007).

Konference, která se uskuteční tradičně na UK, bude mít letos téma:

Jaká je role scénografa/výtvarníka ve vytváření významu inscenace?

Více o konferenci na anglické verzi těchto stránek ZDE nebo na: www.theatre.cz ; www.swg-iftr.org

FIRT / IFRT (Mezinárodní federace pro divadelní výzkum / Federation Internationale pour la Recherche Théâtrale / International Federation for Theatre Research)

České střediskoMezinárodní federace pro divadelní výzkum působí od ustavení Federace v roce 1956, neboť teatrologové z Československa patřili k jejím zakládajícím členům. Během více než padesátiletého trvání byli opakovaně zastoupeni v jejím výboru a prof. František Černý zastával funkci prezidenta. České středisko se stalo pořadatelem světového kongresu Federace, který se uskutečnil v roce 1973 v Praze, a řady dílčích konferencí. Odborných aktivit Federace (kongresy, sympozia) se účastní čeští teatrologové přednáškami na kongresech a sympoziích. Díky participaci teatrologů z celého světa na těchto akcích získávají aktuální přehled o divadelněvědném výzkumu, jeho tematických a metodologických trendech. České středisko organizuje ve spolupráci se scénografickou sekcí Federace (Scenography Working Groupe) od roku 1991 ve čtyřletých intervalech v Praze odborné konference. Počínaje druhou (1995) jsou zaměřeny na scénografii a konají se vždy v době mezinárodní výstavy scénického výtvarnictví a jevištní architektury Pražské Quadriennale. Další je plánována na rok 2011. Ze dvou konferencí byl připraven k tisku výběr z přednesených příspěvků, sborníky v anglickém znění vydal knižně Divadelní ústav. Kontakty s členy Federace z jiných zemí přinášejí další konkrétní výsledky – přednášky v Praze, publikování studií v Divadelní revue. Výjimečně je naopak využívána mladými teatrology možnost účastnit se každoročně vyhlašované soutěže New Scholars‘ Prize. České středisko získává zdarma Federací vydávaný časopis International Theatre Research.

Konference FIRT / IFTR 2011

Další ativity Českého centra FIRT / IFTR

Aktivity Českého centra

Konference, které pořádalo české středisko FIRT na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

 • 1995: When Theatre and Fine-Arts Meet Together
 • 1999: Theatrical Space in Postmodern times: Contgemporary Concepts and Methodologies
 • 2003: Patronage, Spectacle and the Stage
 • 2007: The New Space of Authenticity
 • 2011: Konference FIRT / IFTR na PQ 2011

Sborníky z konferencí, pořádaných českým střediskem FIRT, které vydal Divadelní ústav

 • Space and the Postmodern Stage. Editorky: I. Eynat-Confino, E. Šormová. Praha: Divadelní ústav 2000. 
 • Patronage, Spectacle and the Stage. Editorky: I. Eynat-Confino, E. Šormová. Praha: Divadelní ústav 2005.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru