Dramaturgická rada PeformCzech

Dramaturgická rada PeformCzech je poradní orgán ředitelky IDU a vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a PR (OMSPR) z hlediska propagace a prezentace českého divadla do zahraničí.

Hlavní úkoly Dramaturgické rady PeformCzech:

 • Konzultace koncepce mezinárodní spolupráce realizované IDU.
 • Konzultace propagačních materiálů o českém divadle a tanci vydávaných IDU.
 • Konzultace dalších forem spolupráce v oblasti propagace českého divadla a umění v zahraničí.
 • Výběr českých divadel a jejich představení či divadelních projektů pro akce v zahraničí a v ČR.
 • Zařazení českých divadel a jejich představení do prezentačních a propagačních materiálů IDU.
 • Konzultace projektů, prezentací, akcí, stáží, výměnných pobytů, rezidencí, konferencí a dalších projektů mezinárodní spolupráce navrhovaných českými či zahraničními umělci, uměleckými sdruženími, divadly a institucemi, které se prokazatelně pohybují v oblasti performing arts a které po IDU žádají pro své předkládané aktivity poradenství, partnerství, záštitu, finanční podporu, spolupráci, spolupořadatelství, spoluúčast apod.

Členové Dramaturgické rady PeformCzech:

 • David DROZD
 • Olga JANÁČKOVÁ
 • Lukáš JIŘIČKA
 • Eva KESSLOVÁ
 • Yvonna KREUZMANNOVÁ
 • Kateřina LEŠKOVÁ-DOLENSKÁ
 • Šárka MARŠÍKOVÁ
 • Ewan McLAREN
 • Vladimír MIKULKA
 • Lenka ŠALDOVÁ
 • Dominika ŠPALKOVÁ
 • Pavel ŠTOREK
 • Jiří TUREK
 • Roman VAŠEK
 • Michal ZAHÁLKA
 • Nataša ZICHOVÁ
 • Jan ŽŮREK

Dramaturgická rada pracuje v jednotlivých specializovaných skupinách, jejichž rozdělení je následující: činoherní divadlo, hudební divadlo, loutkové divadlo, tanec, nové směry živého umění.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru