Divadelní ústav

Divadelní ústav, založený v roce 1959, je moderní a otevřené informační, vědecké, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast divadla. Jeho hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla v celé jeho šíři, iniciovat a podílet se na mezinárodních projektech, propagovat a prezentovat české divadlo v zahraničí, vyvíjet vědeckou, dokumentační a sbírkovou činnost a vydávat odbornou divadelní literaturu. Od r. 2007 je součástí Institutu umění – Divadelního ústavu

Služby a činnost Divadelního ústavu

  • disponujeme jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními, sbírkovými a bibliografickými fondy a informačními on-line databázemi
  • jsme jedním z nejvýznamnějších nakladatelství divadelní literatury v České republice, do našeho záběru spadá v prvé řadě vydávání odborných teoretických a historických textů, monografií a divadelních her
  • poskytujeme aktuální informace o divadle v České republice a v zahraničí prostřednictvím oborového informačního portálu http://www.divadlo.cz/ s anglickou verzí www.theatre.cz
  • detailně dokumentujeme a monitorujeme české divadlo, zpracováváme rozsáhlou bibliografii a vytváříme veřejně přístupné internetové databáze, provozujeme elektronickou informační službu Infopult
  • soustavně se věnujeme digitalizaci a zpřístupňování elektronických dokumentů badatelům
  • rozvíjíme program vědeckého výzkumu historie českého divadla
  • zabýváme se sbírkovou činností v oblasti scénografie a divadelní fotografie, připravujeme výstavy v ČR i zahraničí
  • podílíme se na mezinárodních a mezioborových projektech
  • podílíme se na programu propagace českého divadla v zahraničí, který zajišťuje Oddělení mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů.

 

Vedoucím Divadelního ústavu je Ondřej Svoboda

Celetná 17, 110 00 Praha 1
T 224 809 164
info@divadlo.cz  


Oddělení Divadelního ústavu:

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru