Divadelní revue

Kabinet vydává od roku 1989 odborný teoreticko-historický časopis Divadelní revue, který ve svém 21. ročníku (2010) doznal s nástupem nového šéfredaktora Honzy Petružely (vystřídal Štěpána Otčenáška) změnu periodicity (tři čísla ročně při zachování úhrnného rozsahu), proměnu vnitřní struktury (zavedení tematických bloků), posun dosavadního zaměření k novému důrazu na teoretickou reflexi a na současnou divadelní a teatrologickou problematiku. Kromě studií, analýz a esejů přináší časopis recenze odborné literatury, historické materiály a dokumenty včetně neznámých nebo málo známých dramatických textů, nově rozhovor a stručný přehled aktuálních událostí v české, případně zahraniční teatrologii.

Více o Divadelní Revue na: http://host.divadlo.cz/revue/

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru