Česká hudební rada

Česká hudební rada je národním střediskem nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO (www.imc-cim.org), členem Evropské hudební rady (www.emc-imc.org).

Byla založena v r. 1972, na demokratických principech byla činnost obnovena v r. 1993. Cíle ČHR korespondují se zaměřením UNESCO, Mezinárodní a Evropské hudební rady, a to na oblast analýzy kulturní politiky s dopady na hudební život v ČR, na oblast vzdělávání a výměnu mezinárodních zkušeností a informací.

ČHR v současnosti sdružuje 50 důležitých hudebních organizací, z nichž některé jsou asociacemi, individuální členy a členy čestné. Od r. 1994 uděluje, podobně jako Mezinárodní hudební rada, čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury.

Sekretariát ČHR je v současnosti součástí Institutu umění - Divadelního ústavu v Praze. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství ČR. Aktivity ČHR koordinuje Hudební sekce.


Kontakt:


Lenka Dohnalová
T  +420 224 809 195  a +420 603 584 218      
E  lenka.dohnalova@divadlo.cz

www.chr.nipax.cz

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru