Archiv

Institut umění – Divadelní ústav plní mimo jiné funkci paměťové instituce. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty o umělecké činnosti českých divadel, divadelních souborů a tvůrců 2. poloviny 20. a začátku 21. století. Archivní fondy uložené v oddělení Sbírek a archivu kontinuálně navazují na fondy Informačně-dokumentačního oddělení, tímto vzájemným propojením se výpovědní hodnota pramenů zvyšuje. Obsahují listinné i ikonografické materiály soukromé i institucionální povahy (včetně fotografií, plakátů, dokumentů různého charakteru, magnetických pásek, CD, DVD aj.) Dokumenty jsou převážně neúřední povahy, malého rozsahu (1 až 2 archivní krabice). Fondy vypovídají o tvůrčí činnosti uměleckých osobností, divadel a souborů, dobových událostech, výstavách, historii a sběrné činnosti IDU. Přiložený soupis je rozdělen podle obsahu, větší celky obsahují popis a informací o jejich přístupnosti. 

Soupis archivních fondů ke stažení zde

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru