AICT / IATC

AICT / IATC (Mezinárodní asociace divadelních kritiků / Association Internationale des Critiques de Théâtre / International Association of Theatre Critics)


Mezinárodní organizace divadelních kritiků byla ustavena v roce 1956 v pařížském Divadle národů a Československo patřilo k jejím zakládajícím členům. V roce 1993 po vzniku samostatné České republiky bylo založeno české středisko AICT.


Posláním organizace je sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, mezinárodní setkání a výměny. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplinu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich společná práva.

Asociace v současné době sdružuje více než 2 000 divadelních kritiků z cca 50 národních sekcí, většinou na bázi národních středisek. V některých zemích je daná země zastoupena pouze individuálními členy. Vrcholným orgánem AICT je Kongres, který se koná každé 2 roky, na němž je zvolen nový výkonný výbor Asociace – tzv. Exekutiva – prezident, generální sekretář a pokladník. Stávající Exekutivu tvoří prezident Yun Cheol Kim, sekretář Michel Vais a pokladní Orene Sadowska-Guillon.

Přehled Kongresů AICT

1956 – Paříž
1958 – Boloň
1960 – Paříž
1966 – Novi Sad
1967 – Londýn
1971 – Hammamet
1973 – Tampere
1975 – Varšava
1977 – Atény
1979 – Vídeň
1981 – Tel Aviv
1983 – Mexico City
1985 – Řím
1987 – Berlín
1990 – Lisabon, téma: Dialog s realitou
1992 – Varšava, téma: Divadlo a politika
1994 – Montevideo, téma: Hranice divadla
1996 – Helsinky, téma: Divadlo a žurnalismus
1998 – Gdaňsk, téma: Divadlo – otázka kulturní identity
2001 – Montreal, téma: Divadlo – boření bariér
2003 – Bukurešť, téma: Divadlo jako síla, která může změnit svět
2006 – Turín, téma: Konec kritiky?
2006 – Soul, Výroční kongres
2008 – Sofie, téma: Divadlo a humanismus v dnešním světě násilí
2010 – Jerevan, téma: Redefinování feminity v dnešním divadle

Nejvýznamnější aktivitou AICT v posledních letech je pořádání tzv. mezinárodních workshopů pro mladé kritiky do 35 let. Pořádající země, resp. národní středisko, se snaží je zorganizovat při nějakém zajímavém festivalu či přehlídce, a vždy by měla hradit účastníkům a lektorům veškeré pobytové náklady, středisko by mělo zajistit pouze cestu delegáta. Povinností je, aby nominovaný byl oficiálně doporučen národním centrem, měl připraven referát o divadelní domácí situaci a po návratu – prostřednictvím centra – poslal kopie recenze o zhlédnutých představeních.

Semináře

 

Vedoucí seminářů v posledních letech:

I. Herbert
M. H. Serodio
M. Sörenson
P. E. Carvalho
I. Medenica

Přehled seminářů:

1995 – Francie
1996 – Rumunsko, Portugalsko
1997 – Turecko, ČR (v rámci festivalu Divadlo ´97 v Plzni za účasti 20 zahraničních kritiků a 3 zahraničních lektorů)
1998 – Kanada
1999 – USA, Francie
2000 – Chorvatsko, Nizozemí a Slovensko
2001 – Rusko
2002 – Švédsko a Portugalsko
2004 – Maďarsko, Švédsko a Portugalsko
2005 – Kanada a Francie
2006 – Francie, Litva, Korea
2007 – Srbsko, Argentina, Španělsko
2008 – Rumunsko, Německo a Kanada
2009 – Rumunsko, Polsko a Amsterdam

Přehled sympozií

  • 2007 – Rusko (St. Petersburg), téma: Do you follow me? – or Theatre generations adn their ways to communicate
  • 2008 – Jižní Afrika (Grahamstown), téma: The Psychology of violence and forgiveness in today‘s world theatre
  • 2009 – Srbsko (Novi Sad), téma: International theatre festivals and audience development
  • 2010 – Holandsko (Amsterdam), téma: Forced to tour – or tour de force?

Aktivity českého centra

2009

Středisko kontinuálně zajišťovalo běžnou agendu, přijímalo nové členy, evidovalo přihlášky a členské příspěvky, vystavovalo legitimace a angažovalo se v domácích odborných záležitostech (podpora studentů odborných škol v rámci umožnění vstupu do divadel, nominace do poroty Cen Ministerstva kultury ČR a nominace laureátů atd.). Nejvýznamnějším domácím úkolem byla příprava podkladů a veškeré zajištění webových stránek střediska. Výbor se sešel v roce 2009 třikrát.


Středisko obstarávalo participaci na mezinárodních akcích, zpracování databází festivalů, výměnu článků mezi odbornými časopisy apod. Pokračovala spolupráce s organizátory na dalším ročníku prestižní European Theatre Prize (nominace na cenu New Reality v koordinaci se slovenským partnerským centrem, zajištění české účasti na 13. ročníku slavnostního udílení cen, tentokrát konaném ve Vratislavi u příležitosti oslav roku Grotowského, spojených s představeními oceněných laureátů, diskusemi, konferencemi; zpětné zaslání českých tiskových ohlasů organizátorům). Středisko dále spolupracovalo s Evropskou divadelní konvencí, především na katalogu Nových evropských her.

Středisko se také podílelo na odborném výběrů, konzultacích a zajištění účasti mladých kritiků na mezinárodních seminářích Asociace pro mladé kritiky (Rumunsko, Polsko). Z těchto dílen si mladí kritici přivezli zejména četné odborné kontakty, zkušenosti a v neposlední řadě publikovali články o zhlédnutých představeních. Pro SČDK potom odevzdali zprávy, které byly předneseny na zasedáních výboru.

Středisko rovněž participovalo na významném nizozemském mezinárodním festivalu v Amsterdamu, v jehož rámci se ve spolupráci s mezinárodní asociací konalo sympozium Forced to Tour – or Tour de Dorce?: The Effects of Globalization and Migration on Theatre Criticism. Sympozia se zúčastnili P. Christov, M. Pšenička a M. Bernátek. Triennale Novi Sad ve spolupráci s AICT pořádalo sympozium International Theatre Festivals and Audience Development, jehož se zúčastnil T. Vokáč.

I v roce 2009 pokračovala spolupráce s mezinárodním festivalem DIVADLO v Plzni. AICT měla na starost zahraniční účastníky, připravovala materiály, včetně zajištění překladů synopsí inscenací.

Největší akcí roku 2009 bylo – díky tradiční vstřícné spolupráci a porozumění, jakož i finančnímu zajištění festivalu DIVADLO – přijetí exekutivy AICT. Středisko zajistilo veškerou organizační korespondenci, produkci setkání a dvou pracovních zasedání a uspořádání mezinárodní konference Dvacet let poté – proměny divadla a jeho reflexe po roce 1989 v Klubu komorního divadla, včetně tlumočení, moderátora a českého příspěvku do diskuse. Akce byla členy exekutivy vysoce oceněna – členové ocenili pohostinství, jakož i pracovního ducha týmu střediska. Tato akce byla rovněž pozitivně vnímána médii a články., teré byly zveřejněny v odborném i běžném tisku.

Tato stránka obsahuje

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru