Outcome of the ATI’s research work and projects

2010

 • Jacková Magdaléna: Motiv divadla a herectví ve třech hrách o sv. Genesiovi, Divadelní revue 2010, č. 3, s. 38-45.
 • Jacková Magdaléna: Jesuitské divadlo v Čechách, Bohemia Jesuitica 1556–2006, Praha 2010, sv. 2, s. 895–901, úvod tematické kapitoly (spolu s K. Bobkovou-Valentovou).
 • Jacková Magdaléna: Komische Elemente im Jesuitendrama, Bohemia Jesuitica 1556–2006, Praha 2010, sv. 2, s. 935–945.
 • Jacková Magdaléna: „Memorandum“ Antonia Mariniho z Grenoblu o udatném postupu proti Turkovi, Křížové výpravy v pozdním středověku, ed. P. Soukup—J. Svátek, Praha 2010, s. 179-190, překlad historického pojednání (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR).
 • Jakubcová Alena: Skladatel a jeho text: scénický melodram Václava Praupnera Circe z roku 1789 – The Composer and His Text: Václav Praupner’s Scenic Melodrama Circe of 1789, The World of Baroque Theatre, ed. J. Bláha—P. Slavko, Český Krumlov 2010, s. 187- 210.
 • Jakubcová Alena – Šormová Eva: Dějiny je třeba napsat znovu. Rozhovor s divadelním historikem PhDr.  Adolfem Scherlem, CSc.), Divadelní revue 2010, č. 3, s. 146-153.
 • Ježková Petra: Obležen národem dramatiků. Ze stolu dramaturga Národního divadla na konci 19. století, Divadelní revue 2010, č. 1, s. 68-89.
 • Ludvová Jitka: Die deutsche Literatur und der tschechoslowakische Staat, Praha – Prag 1900 – 1945. Literatur zweier Sprachen, hg. v. Peter Becher—Anna Knechtel, Passau 2010.
 • Ludvová Jitka: Theater im Kampf um politische Hegemonie, Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, hg. v. Michaela Marek—Dušan Kováč—Jiří Pešek—Roman Prahl, Essen 2010 (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 17), s. 241–252.
 • Petružela Honza: Georges Banu, Znovunalezená fotografie, Divadelní revue 2010, č. 1, s. 150–151, překlad.
 • Petružela Honza: Sarah Flock, Panegyrika na Atelier Théatre Jean Vilar (Armand Delcampe: Atelier Théatre Jean Vilar: La passion a 40 ans), Divadelní revue 2010, č. 1, s. 184–186, překlad.
 • Petružela Honza: Jean-Marie Pradier, Grotowski a věda, Divadelní revue 2010, č. 3, s. 89–98, překlad.
 • Petružela Honza: Editorial, Divadelní revue 2010, č. 1, s. 5–6, č. 2, s. 5–6, č. 3, s. 5–6.
 • Petružela Honza  - Barbara Topolová:  Prameny jsou živá historie…: Rozhovor s divadelním historikem a pedagogem prof. Františkem Černým, Divadelní revue 2010, č. 2, s. 136–141 (spolu s Janem Hyvnarem).
 • Šormová Eva: Pro školu i dům (P. Janoušek  a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989), Divadelní revue 2010, č. 1, s. 172-178.
 • Šormová Eva: Totéž jinýma očima (J. Štefanides  a kol.: Kalendárium dějin divadla v Olomouci od r. 1479), Divadelní revue 2010, č. 2, s. 144-148.
 • Švejda Martin: A co seš shrbenej... České divadelní časopisy v letech 1985 - 1989, Divadelní revue 2010, č. 2, s. 7-17.
 • Švajda Martin: Kam jsme došli... (kdo to ví), Divadelní revue 2010, č. 2, s. 154-156.
 • Topolová Barbara (pod jménem Mazáčová): Randály pod Stalinem (Příspěvek ke kulturním dějinám devadesátých let). Divadelní revue 2010, č. 2, s. 32-47.

2009

 • Cikánek Martin: ‘Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku.’ (Creative Industries – Opportunities for a New Economy) Institut umění – Divadelní ústav. Prague 2009. 86 pp. ISBN 978-80-7008-231-7.
 • Jacková Magdaléna: ‘Antické motivy ve školských jezuitských hrách z české province’ (Classical Motifs in Student Jesuit Plays from the Czech Province), in: Latina v církevním a světském školství (Latin in the Church and Secular School Systems), Prague: FLU AV ČR – KKS, 2009, pp. 98–111.
 • Jakubcová Alena: ‘Bustelliho, Brunianova a Böhmova epocha v literární paměti středoevropského divadla’ (The Epoch of Bustelli, Brunian, and Böhm in the Literary Heritage of Central European Theatre), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2009, no. 1, pp. 72–76.
 • Ježková Petra: ‘Z úsvitu české divadelní lexikografie’ (From the Dawn of Czech Theatre Lexicography), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2009, no. 1, pp. 32–39.
 • Ludvová Jitka: ‘Penzijní spolek pražského německého divadla’ (Pensioner Group of the Prague German Theatre), in Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti (Decrepit Old Age, or the Mature Age of Wisdom), Academia Prague 2009, pp. 179–189.
 • ‘F. B. Mikovec o obrozenském divadle.’ (F. B. Mikovec on the National Revivalist Theatre) Translations, notes, and annotations series (with E. Šormová), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2009, no. 1, pp. 81–91.
 • ‘F. B. Mikovec o obrozenském divadle II.’ (F. B. Mikovec on the National Revivalist Theatre II) Translations, notes, and annotations series, in: Divadelní revue (Theatre Review) 2009, no. 2, pp. 98–104.
 • Švejda Martin: ‘Vinohradský Král Rudolf - divadelní satisfakce Jiřího Karáska ze Lvovic’ (King Rudolph of Vinohrady – The Theatre Satisfaction of Jiří Karásek of Lvovice), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2009, no. 3, pp. 63–67.
 • Topolová Barbara (under the surname Mazáčová): ‘“Patetický hloubavec, opojený mlhami a dýmem svých tematických kombinací” (F. V. Jeřábek a jeho melodramata)’ (The Impassioned Contemplator Intoxicated by the Fog and Smoke of His Thematic Combinations – F. V. Jeřábek and His Melodrama), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2009, no. 4, pp. 32–39.

2008

 • Jacková Magdaléna: ‘Zrcadlo ctnosti, zázrak výmluvnosti, věštírna moudrosti. (Jezuitské hry o sv. Kateřině Alexandrijské)’ (Mirror of Virtue, Miracle of Eloquence: Oracle of Wisdom – Jesuit Plays about St Catherine of Alexandria), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 4, pp. 15–24.
 • Jakubcová Alena: ‘Václav Thám, Heinrich Ferdinand Möller a pražská korunovace knížete Vladislava II. K problematice korunovačních her v repertoáru Vlastenského divadla 1791–92.’ (Václav Thám, Heinrich Ferdinand Möller and the Prague Coronation of Vladislav II: Coronation Plays in the Repertoire of the Patriotic Theatre 1791–92) In Post tenebras spero lucem? Duchovní tvář českého a moravského osvícenství (Post tenebras spero lucem? The Spiritual Face of the Bohemian and Moravian Enlightenment), ed. D. Tinková – J. Lorman, Prague 2008, pp. 326–340.
 • Ludvová Jitka: ‘České divadlo očima německé kritiky. Franz Klutschak II’ (Czech Theatre in the Eyes of German Criticism). Criticism series (with E. Šormová) and translated in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 1, pp. 98–107.
 • Ludvová Jitka: ‘České divadlo očima německé kritiky. Franz Klutschak III.’ (Czech Theatre in the Eyes of German Criticism). Criticism series (with E. Šormová) and translated in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 2, pp. 101–110.
 • Patočková Jana: ‘Předposlední sezona: Oidipus – Antigone’ (The Penultimate Season: Oedipus – Antigone), Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 1, pp. 37–55.
 • Jana Patočková: ‘Krejčův čtvrtý Racek a poslední sezona Divadla za branou (1971–1972)’ (Krejča‘s Fourth Seagull and the Last Season of Theatre behind the Gate: 1971–1972), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 2, pp. 17–40.
 • Šormová Eva:  ‘6 hesel osobností divadla a literatury (Schmoranz Gustav, Smažík František, Šorm František, Štein Táborský Vojta, Turnovský Josef Ladislav, Vondráček Jan)’ (6 Entries on Figures in Theatre and Literature: Schmoranz Gustav, Smažík František, Šorm František, Štein Táborský Vojta, Turnovský Josef Ladislav, Vondráček Jan), in: Lexikon české literatury 4/I-II (Lexicon of Czech Literature 4/I-II).  Prague: Academia 2008, ISBN 978-80-200-1670-6, 978-80-200-1671-3.
 • Šormová Eva: ‘Hesla českých divadelníků’ (Entries on Czech Dramatists), in: M. Corvin: Dictionnaire encyclopédique de théâtre. Paris: Bordas 2008. ISBN 978-2-04-731295-7.
 • Šormová Eva: ‘České divadlo očima německé kritiky. Franz Klutschak II.’ (Czech Theatre in the Eyes of German Criticism. Franz Klutschak II). Criticism series (with J. Ludvová), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 1, pp. 98–107.
 • Šormová Eva: ‘České divadlo očima německé kritiky. Franz Klutschak III.’ (Czech Theatre in the Eyes of German Criticism. Franz Klutschak III). Criticism series (with J. Ludvová), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 2, pp. 101–110.
 • Šormová Eva: Peripetie poválečného divadla. Recenze. (The Twists and Turns of Post-War Theatre. A Review). (J. Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945–1955 (The Fate of Czech Theatre after the Second World War. Theatre and Society 1945–1955), Academia 2007), in: Česká literatura (Czech Literature) 56, 2008, no. 5, pp. 746–755.
 • Topolová Barbara (under the surname Mazáčová): ‘“V lůně štěstí” (Bílá růže M. D. Rettigové jako první pokus o českou sentimentální hru)’ (‘Luck Shines on One’ – The White Rose of M. D. Rettigová as the First Attempt at a Czech Sentimental Play), in: Divadelní revue (Theatre Review) 2008, no. 1, pp. 15–19.

 

Our portals

Theatre.cz

Pražské Quadriennale - mezinárodní soutěžní přehlídka scénografie a divadelní architektury

Norway Grants

↑ nahoru