Zpráva o pracovním plánu pro kulturu 2015-2018 Promoting access to culture via digital means je online

Plným názvem se studie EU jmenuje Promoting access to culture via digital means - Policies and strategies for audience development : work plan for culture 2015-2018 a vyšla v červnu 2017.

Zpráva sleduje zrychlující se vývoj technologií a jejich dopady nejen na naše jednání, ale i na naše přemýšlení o našem chování. Zabývá se prací s publikem v těchto nových podmínkách a mimo jiné tím, že instituce a umělecké organizace (veřejné i soukromé), založené s cílem sloužit veřejnému zájmu, se nyní v důsledku digitalizace a nových nástrojů ocitají pozadu. Report sleduje potřebuju jejich rekalibrace, analyzuje je a předkládá možná řešení.

K dispozici je ZDE.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru