Zemun Small Art Centre (Srbsko) chystá platformu Muzea korupce a hledá partnery - výzva

Interdisciplinární protikorupční platforma má představovat sbírku korupčních mechanismů  a případů, uvést doplňující uměleckou tvorbu a výzkum a do boje proti korupci zapojit spřízněné organizace z celé Evropy. Hledají mimo jiné projektového lídra. Uzávěrka je 1. 12. 2017.

Sbírka korupčních mechanismů se má týkat právní i etické roviny věci a užít praktického, teoretického a kritického přístupu za pomoci současné muzeologie a uměleckého výzkumu. Tématizací korupce nevytvoří jen institucionální sbírku objektů umělecké, kulturní a dalších hodnot, ale také kulturní laboratoř či katalyzátor vyjadřující nesouhlas a kontroverzi.

Na projektu mají pracovat i studenti IT vyvíjející programy s algoritmy pro identifikaci případů korupčního jednání.

Více informací v dokumentu výzvy zde.

Projekt se bude ucházet o grant z programu Kreativní Evropa - Kultura. Dle typu grantu je uzávěrka 22.11. 2017 nebo 18.1.2018. Více informací o programu Kreativní Evropa a současných grantových výzvách najdete zde.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru