Zdroje české

Seznam českých novin a časopisů zpracovaných v databázi článkové bibliografie IDU

 

Prohlížení časopisů podle názvu

A B C-Č D E F G H CH I J K L M N O P R-Ř S-Š T U V W X Y Z-Ž

 

Upozornění pro badatele:

  • Databáze obsahuje články o českém i světovém divadle, které vyšly v českých novinách, časopisech a sbornících. Domácí divadelní periodika jsou zpracována od roku 1990, divadelní periodika, která dosud nebyla bibliograficky zpracována, jsou postupně excerpována kompletně od počátku vydávání. Články z deníků jsou v databázi od sezony 1996/1997.
  • Za názvem časopisu je uvedeno zpracované období (u stále vycházejících periodik je poznámka „dosud“, u jednorázově vydaných titulů je uveden pouze rok vydání).
  • Články z periodik označené jako (fulltext) jsou skenovány a propojovány s bibliografickými záznamy. Z důvodu autorskoprávní ochrany jsou plné texty článků přístupny pouze z interní sítě IDU.
  • Periodika označená ikonou @ (Elektronický zdroj) jsou zpracovávaná podle elektronické verze a URL odkaz je uveden v závorce.
  • Plné texty u některých časopisů jsou naskenovány po blocích, všímejte si polohy posuvníku (viz např. Divadelní revue, odd. Recenze). 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru