Základní škola Tvrdjava (Srbsko) hledá partnery ke společnému kulturně vzdělávacímu projektu - výzva

Škola se nachází na místě bývalé pevnosti v Petrovaradinu, podporuje individualitu a činorodost žáků, v čemž jí pomáhá i jedinečné, autentické prostředí. Stávající projekt se má jmenovat Small Town Stories a cílit na děti ve věku 7 - 14 let. Spojit má kreativní výuku s kulturním dědictvím, minulost a přítomnost. Uzávěrka 1. 12. 2017.

Prostory a okolí pevnosti přivítá inspirativní vzdělávací program, projektově orientovanou výuku, interdisciplinární workshopy, přednášky, výstavy a další aktivity zviditelňující hmotné i nehmotné kulturní dědictví. Dojde i na nové možnosti práce s publikem, diskuse pro žáky i školitele a učitele a jiné. Cílem je mimo jiné podpořit kulturní dovednosti za účelem propagace dědictví a aktivně zapojit všechny subjekty. Projekt by měl odpovědět na to, jak školy a prostředí kulturního dědictví mohou oslovit své publikum a vést ho k přemýšlení o globálních problémech a společnosti.

O financování se projekt bude ucházet z výzvy programu Kreativní Evropa. Přehled aktuálních výzev Kreativní Evropy najdete zde.

Dokument partnerské výzvy zdeNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru