VÝZVA – SOUTĚŽ ČESKÉ UCHO

OBOR- ZVUKOVÁ TVORBA

CÍL- NAUČIT SE ROZPOZNÁVAT ZVUKY VE SVÉM PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ A PRACOVAT S NIMI.

VÝSTUP – krátká zvuková skladbička (do 5 minut) s popisem ve formátu mp3, nebo wav.

TERMÍN -  Zaslání výsledků do 10.11.2015

KDO  JE ORGANIZÁTOREM SOUTĚŽE?

Soutěž byla založena v rámci Roku české hudby 2014 jako pilotní projekt.

Organizátorem je Institut umění-Divadelní ústav/Česká hudební rada ve spolupráci s Move Association a Společností pro elektroakustickou hudbu.

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENÁ?

- pro děti a mladé od 10 do 18 let, neprofesionály.

- pro jednotlivce i třídy, skupiny.

CO SE NAUČÍ v krátkém čase?

- rozpoznávat zvuky ve svém prostředí, jejich zdroje.

- nahrávat je a pracovat s nimi uměleckým způsobem ve zvukovém studiu.

Sluchová pozornost a schopnost rozlišovat zvuky, intonace, emoční obsah zvuku je v současnosti podceňována a přitom je důležitá mj. i pro rozvoj komunikace a emoční inteligence.

KDO DĚTI VEDE?

  1. pokud děti samy zvládají některý software pro zpracování zvuku a umí nahrávat zvuky (i např. na mobil), mohou  se do soutěže přihlásit přímo samy na uvedený kontakt;
  2. pokud učitel HV nebo učitel ZUŠ disponuje znalostmi a softwarem, potřebným k tvorbě, může děti připravit podle navržené metodiky:

http://ucho.sitespecificart.cz/metodika

V navržené metodice najde také doporučený software zdarma. Učitel může tento projekt začlenit do hudební výchovy a konzultovat je s vedoucími projektu. Je povinen ovšem použít značku projektu (České ucho a logo) a zdroj inspirace;

  1. pokud potřebuje dítě/mladý zájemce odbornou podporu, nebo se chce přímo zapojit do krátkého kurzu, může kontaktovat našeho partnera Jaroslava Raušera.

CO ZÍSKAJÍ?

- zajímavou zkušenost a koníčka (jak lze vytvářet zajímavou hudbu s podporou počítače) s možností pokračovat ve finančně dotovaném studiu pod odborným vedením,

- účast ve zvláštním kole prestižní mezinárodní soutěže sound art Musica nova

- v případě úspěchu cenu.

KONTAKTY: Jaroslav Raušer - jr@movefestival.eu

Lenka Dohnalová – lenka.dohnalova@artsinstitute.cz

VÝSLEDKY LOŇSKÉHO KOLA:  http://musicanova.seah.cz/cds/MusicaNova2014/ceske_ucho.htm

Více informací:

http://ucho.sitespecificart.cz/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru