Výzva: Seminář pro mladé divadelníky na Festival d’Avignon 2017

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci  s organizací Pro Helvetia Švýcarsko vyhlašují výzvu k účasti na Séminaire en Avignon, týdenním semináři na mezinárodním festivalu v Avignonu v červenci 2017.

Festival d’Avignon pořádá od 16. do 24. července 2017 seminář pro mladé divadelníky. K účasti bude vybráno celkem 12 umělců do 35 let z několika zemí, kteří dostanou příležitost účastnit se celého festivalu (14 inscenací) a zvláštního doprovodného programu.

Semináře pořádá Pro Helvetia již od roku 2013 (ve spolupráci s IDU od roku 2014). Jejich cílem je prohloubení teoretických znalostí i získání praktických zkušeností v oblasti scénických umění v rámci jednoho z nejprestižnějších divadelních festivalů vůbec. Účastníci budou mít i v letošním roce příležitost setkat se s významnými evropskými tvůrci, účastnit se diskuzí s kritiky, divadelními vědci a s významnými hosty festivalu.

Přihlásit se mohou režiséři, herci, performeři, choreografové a scénografové do 35 let, kteří už mají zkušenost s profesionální spoluprací ve svém oboru.

Většina diskuzí probíhá ve francouzském jazyce. Podmínkou účasti je proto výborná znalost anglického i francouzského jazyka.

Z uchazečů vybere IDU jednoho účastníka, kterému uhradí veškeré náklady spojené s účastí na semináři.

Zájemce prosíme o zaslání:

  • Životopisu (s přiloženou fotografií) v anglickém nebo francouzském jazyce
  •  Motivačního dopisu v českém a francouzském jazyce (maximální rozsah 2NS)
  • Vyplněného formuláře

Žádosti přijímáme do úterý 18. 4. 2017 v elektronické podobě na e-mailové adrese pavel.storek@divadlo.cz


Závěrečnou zprávu z loňského semináře, na který IDU vyslal jednoho českého zástupce, najdete zde.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru