Výzva na projekty evropské spolupráce – novinky

Výkonná agentura EACEA finalizuje výzvu na podporu projektů evropské spolupráce s uzávěrkou 7. října 2015. Přinášíme informace o připravovaných změnách.

Vzhledem ke zdlouhavému procesu schvalování se očekává vyhlášení výzvy (zveřejnění žádosti, povinných příloh a informací pro žadatele) až na přelomu července a srpna 2015.

S ohledem na minulou výzvu byly přeformulovány priority programu s tím, že podstata a základní cíl výzvy zůstávají stejné. Z uvedených pěti priorit bude možné vybrat maximálně tři z nich. Výkonná agentura touto změnou očekává projekty, které budou více specifické a konkrétní.

Priority programu budou následující:

  • mobilita umělců a uměleckých děl
  • práce s publikem
  • profesionalizace – digitalizace
  • profesionalizace – nové podnikatelské modely
  • profesionalizace oboru – vzdělávání

K elektronické žádosti se oproti minulému roku bude přikládat tzv. Partnership information.

Hodnotící kritéria zůstávají totožná, ovšem u dvou ze čtyři dojde ke změně bodování, a to: relevance ze 35 bodů na 30 bodů a kvalita z 25 bodů na 30 bodů).

Výzva bude uveřejněna na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, kultura@kreativnievropa.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru