Výzva na podporu literárních překladů vyhlášena

Výkonná agentura EACEA uveřejnila výzvu na podporu literárních překladů z evropského programu Kreativní Evropa - Kultura s uzávěrkou 4. února 2015.

Výkonná agentura EACEA uveřejnila formuláře k žádosti o dotaci z evropského programu Kreativní Evropa - Kultura na vydání překladů beletrie z evropských jazyků s uzávěrkou 4. února 2015. Formuláře a veškeré instrukce najdete v angličtině, němčině nebo francouzštině na http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en 

Grant je určen na vydání beletrie včetně poezie, komiksů, divadelních her či dětské literatury (překlad, tisk, distribuci a propagaci) 3−10 titulů, které dosud nebyly přeloženy do cílového jazyka. Žádosti podávají výhradně nakladatelé. Financování ze strany EU je možné maximálně do výše 100 000 eur a pokrývá maximálně 50 % nákladů na vydání balíčku překládaných knih. 

Hlavní změnou oproti minulým výzvám je významné bodové hodnocení laureátů Ceny EU za literaturu (viz http://www.euprizeliterature.eu).  

Více na www.programculture.cz/cs/literarni-preklady

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa - Kultura, E kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru