Výzva na podporu evropských platforem vyhlášena

Výkonná agentura EACEA uveřejnila formuláře k žádosti o dotaci z evropského programu Kreativní Evropa - Kultura na podporu zastřešujících evropských platforem s uzávěrkou 25. února 2015. Formuláře a veškeré instrukce najdete v angličtině, němčině nebo francouzštině na 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en

Evropské platformy

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních aktérů a děl a snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. Platformy musí navazovat na evropské programy prostřednictvím komunikačních aktivit a strategie budování značky, včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Výše grantu je maximálně 80 % celkových uznatelných nákladů a zároveň nesmí přesáhnout 500 000 eur ročně. Doba trvání grantu je 2 roky. Do platformy musí být zapojeno kromě žadatele dalších 10 členů ze zemí zapojených do programu.

Více na http://www.programculture.cz/cs/site-a-platformy 

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa − Kultura, E kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru