Výzva k účasti na sympoziu: Proměny Pražského Quadriennale od roku 1999

16.–18. března 2016
Divadlo Archa, Praha, Česká republika

„Co se to se mnou stalo? Pomyslel si. Nebyl to sen.“
― Franz Kafka, Proměna

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz." 
― Franz Kafka, Proměna

 

Cílem sympozia, které se bude konat téměř rok po posledním Quadriennale, je shrnout nejdůležitější aspekty vývoje této akce za posledních patnáct let. Sympozium se zaměří zejména na reflexi PQ 2015 a na budoucí směřování této „živé výstavy“.

Pražské Quadriennale prodělalo za poslední dvě dekády zásadní proměny jak z hlediska kurátorského přístupu a programu, tak i celkového rozsahu akce. Mezinárodní „výstava“ se změnila v „událost“ zahrnující živé performance, semináře, interaktivní expozice a stala se tak platformou pro výměnu informací v oblasti scénografie. 
Proměny této akce reflektují vývoj soudobého divadla a chápou tak scénografii v nejširším slova smyslu – od utváření performativního prostředí, návrhy kostýmů, osvětlení, zvuku a multimédií pro divadlo, operu a tanec, po site-specific, urban, embodied, immersive a inter-medialní performance.

Koncepce sympozia: Sodja Lotker, umělecká ředitelka PQ

Zašlete anotaci v délce maximálně 600 slov a svůj životopis do 15. listopadu 2015 na adresu pq@pq.cz. Autoři budou vyrozuměni do 30. listopadu 2015.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru