Výzva k účasti na cyklu seminářů – příprava žádostí o podporu z programu EU Kreativní Evropa

Chcete získat grant na mezinárodní kulturní projekt? Právě pro vás připravila Česká kancelář programu Kultura cyklus seminářů, jehož obsahem bude intenzivní příprava konkrétního projektu v rámci programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA (mezinárodní krátko- a dlouhodobé projekty).

Obsahem tří celodenních seminářů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Jednotlivé semináře budou zaměřeny na specifické oblasti projektu (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery ad.). Semináře povedou zkušení experti.  Cílem cyklu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů na národní a mezinárodní úrovni.

Podmínky účasti

Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu KREATIVNÍ EVROPA – podprogram Kultura, kteří hodlají podat žádost o podporu projektu v rámci nejbližší uzávěrky (termín uzávěrky je plánován zhruba na přelom roku 2013/2014). Předpokládáme 100% účast na všech seminářích.

Kapacita účastníků je omezená (max. 10-12 projektových záměrů na cyklus), v případě zájmu uvažujeme o dvou paralelních cyklech. Pokud máte zájem, žádáme vás o zaslání potvrzení o vašem zájmu, jehož součástí bude stručná anotace projektového záměru, zdůvodnění evropského rozměru projektu a jeho výstupů, popis rozpracovanosti projektu včetně uvedení partnerů (spoluorganizátorů) projektu v délce max 1 normostrany (1 800 znaků). 

Máte-li zájem, napište do 15. září 2013. Přihlášky zasílejte na E info@programculture.cz.

Cena za celý cyklus (3 dny) činí 600 Kč.

Místo a termíny seminářů
Semináře se budou konat v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Česká kancelář programu Culture, T 224 809 118, E magdalena.mullerova@programculture.cz

Více o programu Kultura (respektive Kreativní Evropa) na www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru