Výzva k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci – opatření „B“.

Výzvu vyhlašuje Ministerstvo financí, jako zprostředkovatel fondů EHP programu CZ 06, pro všechny konečné příjemce grantů schválených projektů v rámci otevřených výzev programové oblasti 16 – Kulturní dědictví a Programové oblasti 17 – Současné umění.

Text výzvy naleznete na www.norskefondy.czwww.eeagrants.cz.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru