Výzva EACEA Podpora pro evropské platformy 2017 prodloužila uzávěrku a byla aktualizována

Hlásit se mohou platformy tvořené koordinačním subjektem a nejméně deseti členskými organizacemi, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích a mají sídlo v jedné ze zemí účastnících se dílčího programu Kultura.

Krom jiného byly opravou dosavadního nařízení výzvy aktualizovány: směrnice, eForm, uživatelský příručka, rozpočtové soubory, FAQ a detailní popis projektu.

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en

W (české znění dokumentu výzvy) https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3_2017_cfp-platforms_062017_cs.pdfNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru