Výzva: Cyklus seminářů pro žadatele o grant 2016

Chcete získat grant na mezinárodní kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura cyklus seminářů, jehož obsahem bude intenzivní příprava konkrétního projektu v rámci programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA (projekty evropské spolupráce) s uzávěrkou 5. října 2016. 

Obsahem tří celodenních seminářů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Jednotlivé semináře budou zaměřeny na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Semináře povedou zkušení experti. Cílem cyklu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Místo a termíny seminářů
Semináře se konají v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu, Celetná 17, Praha 1.

DEN 1 – úterý, 26. dubna 2016
podrobné představení programu Kreativní Evropa se zaměřením na mezinárodní projekty, vysvětlení podstaty evropské spolupráce, stručné představení přihlášených projektů účastníky a následný odborný komentář a doporučení ze strany Kanceláře Kreativní Evropa

DEN 2 – úterý, 24. května 2016
interaktivní seminář zaměřený na plánování a přípravu mezinárodního projektu, vedený zkušenou lektorkou a manažerkou Irenou Swiecicki

DEN 3 – čtvrtek, 8. září 2016
seznámení s formuláři žádosti, rozpočtem a s povinnými přílohami, odpovědi na dotazy vyplývající z přípravy vašich projektů, shrnutí zkušeností zkušeného projektového manažera, možnosti osobních

Podmínky účasti

Kurz je určen pouze vážným zájemcům o dotaci z programu Kreativní Evropa – Kultura, kteří hodlají podat žádost o grant na projekt v rámci uzávěrky 5. října 2016 (Projekty evropské spolupráce). Předpokládáme 100% účast na všech seminářích.

Kapacita účastníků je omezená. Pokud máte zájem o účast, žádáme vás o zaslání stručné anotace projektového záměru včetně zdůvodnění evropského rozměru projektu a popisu jeho výstupů, popis rozpracovanosti projektu včetně uvedení zahraničních partnerů projektu v délce max. 1 normostrany (1 800 znaků). 

Příspěvek na celý cyklus (3 dny) činí 600 Kč na osobu.

Máte-li zájem o účast na Cyklu seminářů, zasílejte anotace projektových záměrů do 10. dubna 2016 na E kultura@kreativnievropa.cz.

Více o programu Kreativní Evropa – Kultura na www.programculture.cz.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru