Výstupy listopadové konference Beyond the Obvious: Belonging & Becoming jsou online

Konala se 15. - 17. 11. v Římě, organizovala ji Culture Action Europe a vhodně předcházela chystaný Evropský rok kulturního dědictví. Účastníci tak mohli společně reflektovat významy "patření někam" a "stávání se". Ptala se také, jak umělci, kulturní subjekty, angažovaní občané, politici, racionalisté i vizionáři mohou rozvíjet inkluzivní přináležitost?

Ptala se dále, jal lze na místní, národní a evropské úrovni vytvářet porozumění náležitosti založené na diverzitě a inkluzi? Jaká je zde role vzdělávání, participace, občanství v "aktivním stávání se"? Výstupy z konference prezentují zásadní myšlenky ze shromáždění Beyond the Obvious.

https://www.cae-bto.org/

FB https://www.facebook.com/CultureActionEuropeNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru