Výsledky výzvy pilotního projektu "Crowdfunding for the cultural and creative sectors: kick-starting the cultural economy"

Pro tuto výzvu z roku 2015 byly vyhlášeny vybrané subjekty. Ty se budou dále na projektu podílet. Jeho cílem je identifikovat, analyzovat a publikovat nejlepší praktiky na evropském crowdfunding trhu ve vztahu ke KKP, a to s ohledem na nejrůznější obory, organizace a podobně. Má být představen přehled rozličných crowdfundingových modelů v současnosti užívaných, kterých lze užít k financování KKP.

Kontrakt získává konsorcium tvořené těmito organizacemi: IDEA Strategische Economische Consulting, European Crowdfunding Network a Ecorys UK Limited.

Odkaz na oficiální stránku výzvy/projektu je zde.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru