Výsledky výzvy EACEA 29/2015 Podpora evropské spolupráce pro rok 2016

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy s uzávěrkou v říjnu 2015 na projekty evropské spolupráce v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa. Projekty byly rozděleny do dvou kategorií - na projekty menšího rozsahu kategorie 1 a projekty většího rozsahu kategorie 2. České organizace se zapojí do třech evropských projektů spolupráce.

V první kategorii projektů menšího rozsahu bylo podpořeno na 51 projektů ze 404 podaných žádostí (úspěšnost 12,62 %) v celkové výši 9 847 360,77 eur. Česká republika podala 6 žádostí, z nichž nebyla podpořena žádná ani v roli žadatele, ani v roli partnera.

V druhé kategorii projektů většího rozsahu bylo schváleno 15 projektů z podaných 125 žádostí (úspěšnost 12 %) v celkové výši 27 291 922,27 eur. Zde byla v rámci ČR podána jen jedna žádost, avšak rovněž nebyla schválena. V roli partnera uspěly celkem 4 české organizace Čtyři dny, Česká centra, reSITE a Česká filharmonie ve třech projektech.

Podpora projektů evropské spolupráce z programu znamená pro Českou republiku významný propad a vůbec poprvé neuspěly české kulturní organizace v kategorii 1 - projekty menšího rozsahu v roli žadatele ani partnera.

Projekty většího rozsahu - kategorie 2

Projekt: In Situ Act

Žadatel: Lieux Publics Association
Český partner: Čtyři dny
Ostatní partneři:
Artopolis Association
Association La Paperie
Association Les Tombées de la nuit
Atelier23
Centre international de formation en arts du spectacle (CIFAS)
FAI-AR
Freedom Festival Trust          
INDISCIPLINARTE SRL
Københavns Internationale Teater
La Strada - international festival of street art and puppet theater      
Norfolk & Norwich Festival Ltd
On-the-move.org
Østfold kulturutvikling Scenekunst Østfold
provincie Limburg (B)
Stichting Terschellings Oerol festival
UZ Arts Limited

Grant: 1 940 000 eur
Popis: In Situ Act představuje projekt, který má sloužit ke strukturaci umělecké tvorby ve veřejném prostoru napříč Evropou. Umění ve veřejném prostoru je rozvíjející se disciplínou, ve které se mísí performance, vizuální i digitální umění, tvůrci i místní obyvatelé, umělci a publikum. Jde o uměleckou platformu založenou na principu sdílení, kde je zapojení součástí kreativního aktu, jde o kontextuální uměleckou formu určenou pro široké obecenstvo. Jako evropská platforma navíc získává čím dál větší pozornost i na jiných kontinentech.

Projekt: Shared Cities: Creative Momentum

Žadatel: Goethe-Institut EV
Čeští partneři:
Česká centra
reSITE
Ostatní partneři:
Aliancia Stara Trznica
Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów        
Kortárs Építészeti Központ Alapítvány (Hungarian Contemporary Architecture Centre)
Kunstrepublik EV
Mindspace Non-profit Kft.
The Association or Belgrade Architects
Vysoká škola výtvarnách umění v Bratislavě

Grant: 1 616 423, 92 eur
Popis: Shared Cities: Creative Momentum sdružuje středoevropskou skupinu kulturních aktérů, kteří se zajímají o sdílení, cirkulaci a výměnu dobré praxe v autonomní, otevřené a přesahové architektuře a urbanismu, a to na úrovni vzájemné spolupráce. Cílem projektu je vyvolat kreativitu a propojit urbanisty a další aktéry ve střední Evropě a poskytnout inspiraci dalším komunitám v Evropě i mimo ni.

Projekt: European Orchestra LABoratory II

Žadatel: Stichting HET Symfonieorkest
Český partner: Česká filharmonie
Ostatní partneři:
Consorci de L'Auditori i l'orquestra
Fundatia Prietenii Muzicii Serafim Antropov
Hallé Concerts Society
Niederosterreichische Tonkunstler Betriebsgesellschaft MBH

Grant: 1 485 564,89 eur
Popis: Evropské symfonické orchestry slaví úspěch už po čtyři staletí a zdárně propojují publika, dotýkajíc se tak přímo srdcí i myslí klasickou hudbou. V posledních desetiletích se však toto pouto oslabilo a koncertní síně navštěvuje méně lidí. European Orchestra LABoratory usiluje o akcentaci role orchestrů v centru společenského dění a posunutí jejich inspirativní hudební produkce blíže lidem, a zlepšují tak kvalitu života. Od počáteční, společné vize nových zítřků rozvíjení publika a nových obchodních modelů se projekt (podpořen odborným výzkumem) zaměří na rozvoj a testování nových konceptů, výměnu znalostí, zkušeností a výsledků, a to napříč celým polem evropských orchestrů.

Další uzávěrka na podání žádostí v rámci výzvy na podporu projektů evropské spolupráce bude 5. října 2016. Kancelář Kreativní Evropa – Kultura poskytuje konzultace k záměrům projektů.

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura,  T +420 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz

www.kreativnievropa.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru