Výsledky výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2014 - druhé kolo

Na základě pověření Ministerstva kultury a v souladu s naplňováním aktualizované Státní kulturní politiky na léta 2013 a 2014 s výhledem na léta 2015 až 2020 (Usnesení vlády ČR č. 7, ze dne 9.1 2013) vyhlásil Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na toto výběrové řízení byla pro rok 2014 vyčleněna celková částka ve výši 340 tis. Kč. Ve středu 24. 9. 2014 zveřejnila Komise pro krátkodobou mobilitu výsledky druhého kola.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora je udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Žádosti posuzovala Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Výsledky ke stažení ZDE

Podmínky a další informace o Krátkodobé mobilitě naleznete:

http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-v




Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru