Výsledky 2. kola výběrového řízení - Krátkodobá mobilita 2017

Institut umění - Divadelní ústav zveřejnil výsledky druhého kola  výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění - Krátkodobá mobilita. Pro rok  2017 (2. kolo)  byla na výjezdy uchazečů vyčleněna celková částka ve výši 679 400,- Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Žádosti posuzovala Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Ve druhém kole výběrového řízení Krátkodobá mobilita bylo rozděleno 679 400 ,- Kč mezi 57 úspěšných žadatelů z oborů: scénická umění (včetně divadla, tance, nového cirkusu), hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu). Celkový počet žádostí 86, přičemž 2 žádosti byly vyřazeny z formálních důvodů.

Vzhledem k opakujícím se typům nepodpořených žádostí uvádíme v bodech případy, na které není nebo dále nebude možné podporu z programu Krátkodobá mobilita čerpat:

  • V jednom kalendářním roce není možné žádat dvakrát na stejnou akci. V případě, že žádosti nebylo vyhověno v prvním kole výběrového řízení, nebude podpořena ani v druhém kole.
  • Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové řízení MKČR.
  • Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).
  • Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci.
  • Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.
  • Pokud se žádost vztahuje na workshop, měl by být součástí širšího programu festivalu. (podpora se nevztahuje např. na výjezd na měsíční workshop či rezidenční pobyt).

Výsledky výběrového řízení naleznete ZDE

Podmínky a další informace o Krátkodobé mobilitě naleznete:
http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-v



Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru