Výsledky 1. kola výběrového řízení - Krátkodobá mobilita

Institut umění - Divadelní ústav zveřejnil výsledky prvního kola  výběrového řízení na podporu zahraničích kontaktů v oblasti profesionálního umění - Krátkodobá mobilita. Pro rok  2015  byla na výjezdy uchazečů vyčleněna celková částka ve výši 585 tis. Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Žádosti posuzovala Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

Výsledky výběrového řízení naleznete ZDE

Druhé kolo žádostí se vztahuje na akce, které proběhnou od 1. 7. do 31. 12. 2015 . Termín pro dodání přihlášky do 15. 9. 2015
 

Podmínky a další informace o Krátkodobé mobilitě naleznete:  http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-vNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru