Vyšla studie o kulturní ekonomice v digitálním věku: Mapping the creative value chains

Publikace také zkoumá kompetitivní pozici kulturně kreativních průmyslů ve světle efektů digitalizace. Ta přitom ovlivňuje kreativní proces od počáteční tvorby po spotřebu, příjem. Nová digitální řešení přinesly nové příležitosti pro inovace a způsoby interakce s publikem, ale také souvisí s problémy pirátství či zvýšeného tlaku na renumeraci a určování hodnoty. Probrány jsou rovněž aspekty související s kompetitivní dynamikou, nedostatky trhu, správou práv, kulturní diverzitou a dalšími.

W (shrnutí) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01c92f2a-45ad-11e7-aea8-01aa75ed71a1

W (celá studie) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4737f41d-45ac-11e7-aea8-01aa75ed71a1Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru