Vyplňte nám dotazník pro zpracování Analýzy dotačních programů Ministerstva kultury ČR

Vyplňte nám dotazník pro zpracování Analýzy dotačních programů Ministerstva kultury ČR zaměřených na podporu profesionálního umění v oblastech divadlo, tanec a pohybové umění, výtvarné umění, literatura, klasická a alternativní hudba.

Ať už jste úspěšnými, neúspěšnými či potenciálními žadateli výběrových dotačních řízení Ministertva kultury v oblasti profesionálního umění, obracíme s laskavou žádostí o vyplnění dotazníku na  www.survio.com/survey/d/U3H9Y3C1E7Y2C3Y4M.  

Jeho výsledky budou využity pro závěrečné zpracování Analýzy dotačních programů Ministerstva kultury ČR zaměřených na podporu profesionálního umění v oblastech divadlo, tanec a pohybové umění, výtvarné umění, literatura, klasická a alternativní hudba, která vzniká v Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU) v rámci zakázky Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR.   

Vyplněním dotazníku, které Vám zabere maximálně 30 minut, nám velmi pomůžete při zmapování současného stavu i formulaci doporučení tak, aby podpůrný systém ministerstva více vyhovoval vašim potřebám. Termín pro vyplnění je prodloužen do 30. listopadu tohoto roku.

Dotazník obsahuje otázky týkající se především programů Ministerstva kultury na podporu profesionálního umění, nicméně obsahuje i několik obecnějších dotazů týkající se vaší zkušenosti a vašeho názoru na získávání finanční podpory. Je nastaven tak, že lze odpovídat jen na některé z otázek.  

Děkujeme Vám mnohokrát za Váš čas a spolupráci.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru