Výměnný program SoundCzech-Connect – výzva

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výměnný program na podporu dvou koncertních vystoupení jednoho českého a jednoho zahraničního hudebního umělce či hudební skupiny uskutečněných v termínu od 1. 9. do 1. 12. 2017.

Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce/skupinu na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec/skupina pozve českého hudebního umělce/skupinu na společné vystoupení v zemi jeho/jejího původu.

Žádost o účast na výběrovém řízení musí být zaslána zástupcem hudebního umělce/skupiny (fyzická/právnická osoba s daňovým domicilem v České republice) nejpozději do 18. 8. 2017.

Hodnotící zpráva koncertních vystoupení musí být předložena nejpozději do 10. 12. 2017.

Na základě hodnotící zprávy a požadované dokumentace dojde k vyplacení částky 15 000 Kč (určené na podporu obou koncertů: 7 500 Kč na úhradu cestovních nákladů spojených s koncertem v zahraničí a 7 500 Kč na úhradu nákladů spojených s produkcí koncertu na území České republiky).

Více o výměnném programu SoundCzech-Connect

Přihláška ke stažení

Obecné podmínky ke stažení

Kontakt:
Institut umění - Divadelní ústav
Czech music office
Radek Motlík
E info@czechmusicoffice.com
Tel: 720410703Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru