Vyjádřete se k podobě programu Culture po roce 2013

DG EAC, 11. října 2010

Evropská komise otevřela veřejnou debatu na téma příští generace programu Culture. Odborná veřejnost, státní správa a další zainteresovaní aktéři mají tak možnost se spolupodílet na podobě budoucího programu. Diskuze je otevřena do 15. prosince 2010.

Evropská komise otevřela veřejnou debatu na téma příští generace programu Culture. Odborná veřejnost, státní správa a další zainteresovaní aktéři mají tak možnost se spolupodílet na podobě budoucího programu. Diskuze je otevřena do 15. prosince 2010.

Cílem konzultací je shromáždit názory na další etapu programu Culture po roce 2013, se zaměřením na cíle, aktivity a oblasti podpory. Tato online konzultace je součástí širší veřejné debaty, jejíž názory a výsledky budou zapracovány do návrhu Komise na budoucí podobu programu zaměřeného na kulturu (ten bude postoupen Evropskému parlamentu a Evropské radě), následovat budou posouzení možného dopadu v oblasti sociální, ekonomické a v oblasti životního prostředí.

Program Culture 2007-2013

Program Kultura hraje jedinečnou roli v trans-národní kulturní spolupráci a výměny, které jsou nezbytné v těchto oblastech:
• podpora / ochrana evropské kulturní a jazykové rozmanitosti;
• povědomí evropských občanů o rozdílných kulturách;
• povědomí o sdíleném evropském dědictví;
• podpora evropského občanství, a to podporou lidí, kteří jsou přímo zapojeni do procesu evropské integrace.

Kontext

Globalizace nabízí zcela nové podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi kulturami a navíc představuje významné možnosti v oblasti kulturní rozmanitosti.

Je třeba vidět, jakým způsobem by cíle a směřování měly být v novém programu revidovány s ohledem na aktuální vývoj tak, aby:
• reagovaly na současný evropský a globální vývoj a využily potenciálu kulturního odvětví, přispěly k dosažení cílů danými ve strategii EU 2020;
• zajistily díky podpoře co možná největšího strukturování a multiplikačního efektu, které by měly mít skutečnou evropskou přidanou hodnotu;
• byl kladen důraz na výdaje v obsahové složce, nikoliv v administrativní.

Veřejné setkání s organizacemi z oblasti kultury se bude konat v Bruselu v únoru 2011.

Vstupní bránu do diskuze a další informace najdete na zde.

Kontakt: Responsible service: Directorate-General for Education and Culture – Unit D2 Culture Programme and Actions,  European Commission – MADO 17/51 – 1049 Brussels - Belgium, EAC-Culture-Europe@ec.europa.euNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru