Vychází monografie Martina J. Švejdy Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II.

Institut umění – Divadelní ústav vydává elektronickou verzi publikace Martina J. Švejdy Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II. První odborná monografie o jedné z nejznámějších a nejpopulárnějších českých hereček v novodobé poválečné historii mapuje v deseti kapitolách její divadelní, filmovou a televizní tvorbu a věnuje sei jejím životním osudům. Těžiště monografie leží v podrobném zkoumání hereččiny divadelní kariéry. Všímá si začátků na DAMU, ročního angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, více než dvacetiletého působení v Divadle na Vinohradech, které v šedesátých letech patřilo k umělecky nejplodnějšímu a nejhodnotnějšímu období její kariéry, i angažmá v Národním divadle, které trvá od roku 1987 dodnes.

Součástí monografie, jež vznikla v rámci projektu Kabinetu pro studium českého divadla Česká divadelní encyklopedie, je též soupis divadelních rolí a víc než padesát fotografií.

Monografie bude k volnému stažení na stránkách České divadelní encyklopedie (http://encyklopedie.idu.cz) v sekci Studie a dokumenty.

Martin J. Švejda: Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II.
Redakce: Vladimír Mikulka, jazyková korektura: Jana Křížová, anglické resumé: Martin Pšenička, typografie: Honza Petružela.

Vydal Institut umění – Divadelní ústav jako svou 728. publikaci. Vydání první, Praha 2017. 

ISBN 978-80-7008-395-6, 192 stranNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru