Vychází další díl České divadelní encyklopedie - Eva Šormová a kolektiv: Česká činohra 19. a začátku 20. století.

Institut umění – Divadelní ústav a Nakladatelství Academia vydávají v těchto dnech dlouho očekávaný další díl publikační řady Česká divadelní encyklopedie. Rozsáhlé dvoudílné kompendium o bezmála třinácti stech stranách zpracoval Kabinet pro studium českého divadla s externími spolupracovníky pod vedením PhDr. Evy Šormové a za redakční spolupráce Barbary Topolové a Markéty Trávníčkové.

Publikace se věnuje 19. století, které bylo pro české divadlo zcela zásadní epochou. Nicméně široce založené pojednání encyklopedického charakteru dosud chybělo. Struktura knihy je stejná jako v předešlých svazcích České divadelní encyklopedie, tematicky se však na rozdíl od nich plně soustřeďuje na divadlo českojazyčné, které v obrozenské éře představuje ve vývoji divadelní kultury českých zemí klíčový fenomén. Encyklopedie zahrnuje více než půl tisíce hesel osobností, které během 19. století utvořily a utvářely novověké české divadlo. Zastoupeni jsou herci, divadelní ředitelé a intendanti, dramatikové a překladatelé, výtvarníci, kritici, teoretikové i vybraní představitelé loutkového divadla, šantánu a kabaretu. Každé heslo podává na základě zevrubného výzkumu informace o životě, činnosti a díle příslušné osobnosti a je vybaveno podrobnou bibliografií. Text doprovází množství reprodukcí ikonografického materiálu.

Slovník, na němž se autorsky podílelo 43 autorů, byl zpracován s finanční podporou Ministerstva kultury, vydání podpořila Akademie věd České republiky.

PhDr. Eva Šormová, teatroložka a historička českého divadla 19. a 20. století, se v posledních letech se věnuje hlavně lexikografické práci. V roce 2000 vydala publikaci Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, autorsky se podílí na domácích i zahraničních encyklopediích a je hlavní redaktorkou České divadelní encyklopedie.

                       Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru