Výběrové řízení na podporu zahraniční cesty na mezinárodní veletrh Tanzmesse 2016 (Düsseldorf, Německo)

Institut umění - Divadelní ústav (IDU) vyhlašují výzvu k účasti na „Tanzmesse 2016 “, čtyřdenním mezinárodním veletrhu současného tance, který je určen manažerům a expertům v oblasti současného tance působících v České republice. Od účastníků se očekává aktivní účast na diskusní prezentaci, na níž zástupci taneční komunity představí aktuální témata současného tance v ČR. Dále očekáváme aktivní spolupráci s týmem IDU při obsluze stánku a společenských setkáních v průběhu veletrhu.

 

Datum konání: 31. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2016 

Místo: Düsseldorf, Německo

Periodicita: bienále

Žánr: současný tanec

Web: www.tanzmesse.com/en/tanzmesse/2016/

Nejvýznamnější evropská taneční událost kombinuje taneční festival s veletrhem, jehož se účastní na 1500 delegátů z celého světa. Tanzmesse je bienále, jehož smyslem je posílit vzájemnou informovanost o dění v taneční oblasti nejen mezi evropskými státy, ale celosvětově. Jde rovněž o navázání či prohloubení osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podpora mobility umělců.

Veletržní stánek Institutu umění – Divadelního ústavu nabídne účastníkům veletrhu propagační materiály IDU z oblasti tance a divadla a dále výběr z propagačních a informačních materiálů reprezentativního výběru souborů současné české taneční scény.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE URČENO pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  1. strukturované profesní CV a aktivity instituce či organizace, kterou zastupuji 
  2. nestrukturované stručné CV (max. 1000 znaků) + portrétní foto v tiskové kvalitě
  3. motivační dopis
  4. přihláška

KRITÉRIA HODNOCENÍ A VÝBĚRU:

  • dosavadní výsledky činnosti jednotlivce;
  • odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);
  • přínos akce pro odbornou práci IDU na základě závěrečné zprávy;
  • vybraní účastníci jsou povinni po absolvování programu zhodnotit písemně přínos akce pro vlastní odbornou práci, pro instituci, ve které působí a pro IDU na základě podrobné závěrečné zprávy

PŘIJETÍ ŽÁDOSTI:

Písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „Tanzmesse 2016” (ke stažení ZDE)

Žádosti a povinné přílohy se přijímají POUZE ELEKTRONICKY na e-mailové adrese:pavel.storek@divadlo.cz  (v kopii: barbora.dolezalova@divadlo.cz) nejpozději  v pondělí  13. června 2016 (24:00hod)

Do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je v rubrice „Povinné přílohy“)

Letenky, ubytování, akreditace na veletrh a doprovodný program produkčně a finančně zajišťuje IDU. Odlet 31. 8. 2016, přílet 3.9. 2016. Termín odletu a příletu je závazný.

Žádosti posuzuje Dramaturgická rada IDU.

 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru