Voices of Culture – zapojte se do debaty k rozvoji kulturních průmyslů

Pracovní setkání aktérů občanské společnosti za oblast kultury a Evropskou komisí nad tématem rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu v kulturních a kreativních odvětvích.

Stále se ještě můžete přihlásit na pracovní jednání (brainstorming session), které se koná 25. až 26. února 2016.

Uzávěrka pro přihlášky je rozšířena do 15. října 2015.

Více o této iniciativně najdete na http://www.voiceofculture.eu/Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru