Viktor Debnár

Telefon: 224 809 119
Email: viktor.debnar@institutumeni.cz

 

2005 – Mgr., Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Mezinárodní teritoriální studia a americká studia) 

1999–2001 redaktor politického a kulturního měsíčníku Přítomnost

2003–2004 knihovník (knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti v Praze)

od 2005 spolupracovník tamtéž

od 2005 působí v Institutu umění (Česká kancelář programu EU Culture, Literární sekce, Aktuality Institutu umění a správa webu culturenet.cz

 

Publikační činnost a výzkum
Autor tematické analýzy Programy mobility (2005) pro Koncepci účinnější podpory umění 2007–2013 

Člen řešitelských týmů vědockovýzkumných projektů Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–2011) a Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011−2015).

Spoluautor úspěšné žádosti o titul Praha − UNESCO kreativní město literatury (2013/2014),
vedoucí pracovní skupiny České literární centrum (2014–2016). Člen Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury (2013–2016), člen poroty Státní ceny za literaturu (2015−2017), člen odborné výběrové komise MK ČR na podporu projektů v oblasti literatury (2017–2020) a člen rady MK ČR  Programu uměleckých festival (2017–2020).

Autor: Konopí a marihuana: Spojené státy americké a cannabis v první třetině 20. století (2005) a spoluautor Podpora umění a kultury z Evropské unie (2006, spolu s E. Žákovou a T. Tichou), Program Evropské unie Culture 2000: Projekty s českou účastí (2001–2006) (spolu s E. Žákovou, Z. Kujovou a Z. Lammelovou), Společně napříč kulturami: Evropský rok mezikulturního dialogu (2008, spolu s E. Žákovou) a Umělci bez hranic: Mezinárodní spolupráce a mobilita v oblasti kultury (2009, spolu s E. Žákovou a M. Müllerovou); editor – Bohuslav Brouk: Zde trapno existovat (2008), O pošetilosti života i smrti (2009), O funkcích práce a osobitosti (2009), Životní sloh (2010), O šalbě svobody a filosofie (2011), Soukromé tisky (2013) a Na obranu individualismu (2014) a Jiří Kárnet: Posmrtný deník: Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi (2009) a Smutný vítěz (2012). Jeho příspěvky se objevily v denících (Právo, Lidové noviny), týdenících (Literární noviny, A2, Respekt) a dalších periodikách (Babylon, Host, Přítomnost, Mezinárodní politika, Dějiny a současnost, UNI); v r. 2009 zprovoznil internetové stránky www.bohuslavbrouk.cz.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru