Videotéka

Videotéka Divadelního ústavu vlastní audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i alternativních, ale i medailony divadelních osobností či dokumenty. Celý fond je elektronicky katalogizován a zpřístupněn prostřednictvím samostatného elektronického on-line katalogu.

Fond obsahuje přepisy původního VHS fondu Divadelního ústavu i nově pořízené přírůstky a dary, vše na DVD nosičích.

Záznamy jsou určeny výhradně ke studijním účelům, není možno je kopírovat ani půjčovat mimo prostor studovny Videotéky Divadelního ústavu!

Otevírací doba videotéky zde.

 

Studovna

V dnešní podobě studovny mohou samostatně sledovat svůj záznam  tři badatelé najednou. Po předchozí dohodě můžeme uspořádat projekci přímo ve videotéce pro skupiny do 8 lidí, pro větší skupiny je možno zajistit projekci v Malém sále IU-DU. Služby videotéky  Divadelního ústavu jsou zdarma poskytovány všem řádně registrovaným badatelům Divadelního ústavu. Zájemci, kteří registrovanými uživateli nejsou, mohou využít služeb video studovny po zaplacení manipulačního poplatku za jednorázovou službu (viz ceník).

Provozní řád Videotéky

  1. Videotéka Divadelního ústavu je určena veřejnosti a je přístupná v jejích otevíracích hodinách.
  2. Fond Videotéky Divadelního ústavu je výhradně prezenční, vytváření kopií je zakázáno.
  3. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. ve vymezeném prostoru.
  4. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovnách i pokyny pracovníků. V prostorách studovny není povoleno používat mobilní telefony, kouřit ani konzumovat potraviny a nápoje.
  5. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem studovny, je povinen toto přidělení dodržet. Jestliže jsou ve studovně obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Stejně není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele.

Videotéka organizačně spadá pod Informačne-dokumentační oddělení.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru