Video 23. 4. dopoledne

Středoevropské symposium uměleckého managementu

Videozáznam prvního dne dopoledne (středa 23. dubna 2008)

Zahájení symposia

Úvodní slova.

Proč je umění dnes tak složité?

Kulturní pracovníci čelí mnoha výzvám včetně složitého finančního prostředí, měnících se technologií a konkurenčních forem zábavy. Úvodní část symposia nastínila mnohé z těchto výzev, které byly dále probírány v průběhu symposia.

Plánování umělecké činnosti

Klíčem k úspěchu umělecké organizace je v prvé řadě kvalitní umělecká produkce. Tato část pojednává o záležitostech souvisejících s vytvářením plánu umělecké činnosti.

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru