ViceVersa: Německo-česká překladatelská dílna v Goethe-Institutu Praha od 11. do 17. července 2016

Za podpory programu Německého překladatelského fondu ViceVersa, Nadace Roberta Bosche a Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo. S laskavou podporou Goethe-Institutu Praha, Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hl. m. Prahy a Institutu umění – Divadelního ústavu. Záštitu převzala Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy.

Zveme vás na 1. ViceVersa: německo-českou překladatelskou dílnu, která překladatelům a překladatelkám z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny umožní společně pracovat na předložených projektech, diskutovat o překladatelsky relevantních tématech a pracovně-politické situaci. Texty budou účastníkům rozeslány s předstihem, očekává se kritická četba všech textů a reflektované představení vlastního textu. Seminární práci strukturují vedoucí semináře. Kolegiální rozhovor bude vycházet od konkrétního textu a jeho možných řešení přes specifické problémy překladu mezi němčinou a češtinou, až po zásadní otázky překladu literárních textů. Dílny se může zúčastnit až 12 překladatelů, přičemž usilujeme o stejný počet německy mluvících a česky mluvících účastníků. 

 

Vedení dílny: Tomáš Dimter a Kristina Kallert

Okruh účastníků: překladatelé a překladatelky z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny, beletrie, odborná literatura, divadelní hry, esejistika a lyrika

Místo konání: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1 

Termín: od pondělí, 11. července 2016 (začátek semináře ve 14 hod.) do neděle, 17. července 2016 (konec v 18 hod.).

Náklady: Účast na semináři je bezplatná. Zahraniční účastníci získají příplatek na dopravu (podle zákona o cestovních náhradách) a ubytování. Stravu si zajišťují účastníci sami. 

Termín podání žádostí: do 15. dubna 2016; výběr účastníků proběhne do začátku května 2016.

Podklady pro žádosti (jako pdf elektronicky, ideálně v jednom souboru a opatřené jménem)

  • krátká biobibliografie (německy nebo česky)
  • max. 5 normostran překladu, na kterém hodláte pracovat (není nutná smlouva s nakladatelstvím), (30 řádků po 60 úhozech, s maximálním prokladem mezi řádky a číslováním řádků na levém okraji)
  • německý, resp. český originální text (s číslováním řádků)
  • krátká charakteristika autora a díla, formulace hlavních otázek pro práci v dílně (max. po jedné straně, německy nebo česky)

 

Přihlášky posílejte na mail@uebersetzerfonds.de

Kontakt pro německé žadatele/ky: KristinaKallert, kristina.kallert@t-online.de

Kontakt pro české žadatale/ky: Tomáš Dimter, t_dimter@post.cz

Pro další informace: Eva Laderick, laderick@uebersetzerfonds.de

www.uebersetzerfonds.deNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru