Větší, italský projekt zaměřený na dramatickou tvorbu a dramaturgii hledá partnery - výzva

Doménou projektu je divadlo - dramaturgie, šíření her, mezinárodní produkce, vzájemné vzdělávání a networking. Pořádá ho římská organizace PAV. Projekt "Fabulamindi. Playwriting Europe" již úspěšně proběhl v minulosti za účasti mnoha umělců a organizací. Výzva je určena nejrůznějším (níže přesněji jmenovaným) kulturním organizacím ze severní či východní Evropy. Hlásit se lze do října 2016.

Mezi projektové cíle patří - cirkulace scénářů a her, profesní růst dramatiků, práce s publikem a jeho rozvoj, vytvoření dramatických clusterů na národní i EU úrovni. Napomoci k tomu má distribuce her v zúčastněných zemích, vytvoření a šíření nových představení a uspořádání evropského festivalu, ustanovení evropské dramatické sítě a produkce a udržení programu pro profesní rozvoj dramatiků. Téma projektu zní "Beynond borders?".

Hledány jsou kulturní organizace, divadla a festivaly; networkingové a sdružující organizace; organizace pro účely komunikace na národní i mezinárodní úrovni; a školící organizace.

W http://www.fabulamundi.eu/en

E (Claudia di Giacomo ) direzione@pav-it.eu

E (Francesca Billi) billi@euradia.it 

Dokument výzvyNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru