Veřejné připomínky k návrhu Prováděcí směrnice Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 2005 UNESCO

Vyzýváme představitele občanské společnosti v oblasti kultury k zapojení se do připomínkového procesu k návrhu Prováděcí směrnice Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 2005 UNESCO na téma implementace úmluvy v digitálním prostředí.

Konečný návrh směrnice bude schválen na bienální konferenci členských stran Úmluvy v červnu 2017.

Praktické zkušenosti zástupců občanské společnosti v oblasti kultury jsou užitečným přínosem pro formulace konečného návrhu směrnice. Připomínky k přiloženému návrhu směrnice proto prosím zasílejte do 15. března 2017 na adresu pavla.petrova@divadlo.cz

Návrh směrnice zde: 
Draft operational guidelines on the implementation of the Convention in the digital environment
Draft operational guidelines on the implementation of the Convention in the digital environment

Více o Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO zde:
http://en.unesco.org/creativity/convention

a v českém jazyce zde: http://www.idu.cz/cs/unesco

Děkujeme za spolupráci

Pavla Petrová

Ředitelka IDU a PQNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru