Úřední deska

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takový má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti IDU, poskytne IDU žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Písemná žádost se podává na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1. 

Žádost v elektronické formě lze podat i prostřednictvím elektronické zprávy na adresu epodatelna@idu.cz, faxem na číslo 224 809 226 nebo osobně na sekretariátu IDU.


Formuláře ke stažení:

Žádost o poskytnutí informace (formulář)

Rozklad (formulář)

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru