Ukrajinská univerzita hledá partnery pro vytvoření co-workingového, urbanistického hubu - výzva

University of water management and environmental engeneering tak chce vytvožit co-workingový prostor orientovaný na kulturně-kreativní průmysly, design, architekturu, či digitální a kulturní ekonomiku. Uzávěrka v listopadu 2016.

Univerzita v této snaze již spolupracuje s lokálními podniky a aktivisty. Vzniknout má Centrum pro městské inovace stojící na 3 pilířích a podporující nové urbánní ideje a přístupy, usnadňující jejich pronikání do tržního prostředí a obecně vytváření kvalitního urbánního prostředí.

Hub se má stát místem setkávání podniků, univerzit a subjektů urbánně činných. Stimulovat mají být následující proudy:

  • udržitelná města - kreativní urbánní podnikání a městské start-upy, sdílená a inovační ekonomika
  • lidé, město a produkce - urbánní studie, udržitelná architektura, městský a komunitní rozvoj
  • urbánní historie - digitalizace kulturního dědictví regionu
Vhodnými partnery jsou univerzity, huby, klastry, start-upy, či soukromé podniky z kreativního sektoru.
 
K  Anton Shynkaruk
T +380676451055


Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru