Ukrajina míří do Kreativní Evropy, propojte se

Ačkoliv Ukrajina nebude v době uzávěrky na podporu projektů spolupráce (7. října 2015) uznatelnou zemí, žadatelé o podporu mohou zahrnout Ukrajinu mezi partnerské organizace nad rámec minimálního počtu zapojených zemí (jako čtvrtou pro menší projekty respektive sedmou pro větší projekty).

Účast nováčka v programu může být kladně vnímáno při hodnocení projektů.

Více o výzvě na http://www.programculture.cz/cs/projekty-evropske-spoluprace-vyzva-pro-rok-2016

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, kultura@kreativnievropa.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru