Účastníci do prvního ročníku Akademie Institutu umění byli vybráni

Pilotní vzdělávací program Akademie pro rok 2016 zahrnuje cyklus přednášek a workshopů zaměřených na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro řízení kulturní organizace.

Akademie se uskuteční ve třech blocích (Strategické a kreativní myšlení, Marketing a branding, Fundraising a projektové řízení) na podzim 2016 v Praze. Program je určen pro vedoucí manažery a odborné pracovníky dvanácti veřejných a neziskových kulturních organizací a povedou jej špičkoví lektoři na dané dovednosti. Workshopy jsou určeny pouze pro zástupce vybraných kulturních organizací, přednášky budou otevřeny i širší odborné veřejnosti.

Cílem vznikající Akademie je rozvíjet klíčové kompetence kulturních pracovníků. Současné trendy práce s publikem, zvyšující se konkurenceschopnost v nabídce kulturních služeb, měnící se zaměření velkých veřejných institucí a nové technologie představují náročnou výzvu pro řízení kulturních organizací všech typů (příspěvkových a neziskových). Pro zvýšení profesionalizace je proto zapotřebí, aby kulturní manažeři sledovali nové trendy, příklady dobré praxe a nástroje zvyšující jejich odbornost. Celoživotní vzdělávání v kultuře je např. v porovnání se sociálním sektorem nedoceněné a nedostatečně rozvinuté. Tuto skutečnost potvrdila i analýza potřeb napříč kulturními odvětvími, která byla realizována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR.

Na základě veřejné výzvy s termínem uzávěrky 30. 6. 2016 obdržel Institut umění celkem 48 přihlášek. Výběrová komise ve složení Pavla Petrová, Ondřej Svoboda, Eva Žáková, Magdalena Müllerová, Barbora Doležalová, Táňa Švehlová a Irena Swiecicki vybrala k účasti 12 organizací, jež se Akademie v roce 2016 zúčastní. Při výběru komise přihlédla k několika hlediskům: rozmanitému oborovému zastoupení, širokému geografickému pokrytí, rovnoměrnému zastoupení organizací podle typu, velikosti a motivaci žadatelů.

Vybrané organizace:

 • Centrum experimentálního divadla, Brno
 • Depiction, Strakonice
 • DIOD, Jihlava
 • Divadlo Oskara Nedbala Tábor
 • Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP
 • DW7, Olomouc
 • Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
 • My Street Films, Praha
 • Nová beseda, Praha
 • Slezské zemské muzeum, Opava
 • Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Info o vyhlášení výsledků ke stažení zde.

Kontakt: Táňa Švehlová, T 734 445 137, E tana.svehlova@divadlo.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru