Tým Pražského Quadriennale

Tým Pražského Quadriennale zodpovídá za kompletní organizaci PQ 2019, zejména pak za:

  • přípravu základních dokumentů PQ (Statut a Koncepce);
  • zajištění obsahu jednotlivých sekcí a doprovodných programů;
  • zajištění prostoru a architektonického řešení stavby a instalace;
  • vyhlášení PQ a organizaci přihlášení vystavujících zemí;
  • komunikaci s jednotlivými účastníky, PR, prezentaci a propagaci v ČR i zahraničí;
  • strategii fundraisingu a sponzoringu;
  • dokumentaci a archivaci;
  • vydání publikací a jiných nosičů s tématikou PQ;
  • sestavení mezinárodní poroty a udílení Cen.

Členové týmu Pražského Quadriennale:

Markéta Fantová
Michaela Buriánková
Pavla Petrová
Marie Kašparová
Erika Frančáková

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru