Tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v ukrajinském Charkově - výzva v r. 2017

Institut umění – Divadelní ústav a Centrum současného umění YermilovCentre v Charkově vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v ukrajinském Charkově v období od 21. srpna do 6. září 2017.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti výtvarného umění, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Jedná se o dvoutýdenní rezidenci s tematikou „Imaginární identity: mít, nebo být“. Rezidence je určena umělcům bez věkového omezení. Přednost mají výzkumné projekty se zapojením místních komunit a prací v kontextu domovských měst, Charkova a Ukrajiny či mediální a online projekty.

Termín uzávěrky je 20. 6. 2017.

Více informací a formulář žádosti najdete zde.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru