Třikrát o Janu Nebeském

Teatrologická společnost, Divadelní revue, Divadlo v Dlouhé a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat 31. ledna 2017 od 16.30 do kavárny Divadla v Dlouhé na trojpřednášku:

Třikrát o Janu Nebeském

přednášejí: David Drozd – Markéta Polochová – Martin Pšenička


I když je tvorba Jana Nebeského respektována, oceňována i zatracována, i když mu byla věnována Česká sekce PQ 2015, pokud jde o odbornou reflexi jeho inscenací, ta je více než nesoustavná. Tři prezentace jsou pokusem tuto reflexi vyprovokovat. Pokusíme se nahlédnout jeho režijní tvorbu z různých stran: Mgr. Markéta Polochová, Ph.D. (Brno) pojedná inscenace ibsenovské, Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (KDV FF UK, Praha) způsoby, jakými se Nebeský zmocňuje shakespearovské klasiky a doc. David Drozd, Ph.D. (KDS FF MU, Brno) se pokusí charakterizovat funkci předmětů v Nebeského divadle.

Navazující diskuse se možná zúčastní i samotný režisér a jeho spolupracovníci.

Setkání proběhne v kavárně Divadla v Dlouhé v 16.30 h, 31. ledna 2016 (před reprízou Nebeského inscenace Ibsenovy Hedy Gablerové).

Více informací:
Jan Petružela
E: honza.petruzela@divadlo.cz
T: +420 608 873 807Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru